Werkwijze

Om te beginnen overleggen we met u. Een eerste vrijblijvend intake gesprek om kennis te maken, om rustig te bepalen hoe wij u kunnen helpen en welke diensten u van ons verwacht.

We maken een inschatting van de benodigde uren voor de werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. Vervolgens ontvangt u de offerte die we graag getekend retour ontvangen. Daarmee geeft u ons de opdracht.

Onze service gaat van het begeleiden bij verhuizen, opruimen, hulp bij het selecteren van wat naar wie gaat tot opruimen en schoonmaken, interieuradvies of hulp bij het inrichten van uw nieuwe huis.

Het is voor ons een uitdaging zoveel mogelijk dingen te recyclen of er een andere mooie plek voor te vinden. Spullen kunnen verkocht worden bij een veilinghuis, een antiquariaat of bijvoorbeeld bij een tweedehands winkel. (Uiteraard ontvangt u hiervan de opbrengsten.) Overtollige meubels krijgen vaak een nieuwe bestemming bij onder meer Vluchtelingenwerk of bij een kringloopwinkel.

ONZE DIENSTEN 

Klus geklaard!
Klus geklaard!
 • offertes aanvragen verhuizers
 • bepalen welke spullen meegaan naar een volgend huis
 • huisraad indelen en voorzien van stickers
 • indelen naar familie, veiling, kringloop, opvanghuizen, milieustraat, tweedehands winkels
 • inventarislijsten op verzoek maken/bijhouden
 • opruimen, bijvoorbeeld garages en/of zolders
 • contacten met veilinghuis/taxateurs/antiquariaten
 • uit elkaar halen van meubilair
 • vervoer kleine kwetsbare en/of waardevolle spullen
 • andere diensten regelen/inkopen/evt. offertes opvragen (elektriciteit, aansluitingen, gordijnen etc.)
 • klein transport regelen
 • verhuisdag begeleiden, koffie en koeken
 • bezemschoon opleveren
 • opslag regelen
 • herinrichten nieuwe woning (uitpakken en herplaatsen)

 

WAT BETAALT U?

Wij werken op uurbasis, 45 euro inclusief BTW per persoon per uur. U ontvangt wekelijks een overzicht van de door ons gemaakte uren.
De gemaakte kantooruren worden in rekening gebracht.
De vergoeding per kilometer bedraagt 19 eurocent.
Voor diensten van derden, bijvoorbeeld van een verhuizer, veilinghuis, schilder of klusjesman, ontvangt u rechtstreeks de factuur.
Uiteraard ontvangt u alle opbrengsten van veilingen en doorverkoop van spullen.